Libu-libong mga tao ang namamatay bawat araw at ang ilan sa mga ito ay napakabata. Ito ay isang katotohanan na 10 sa bawat 10 mga tao ang siguradong mamamatay. Mayaman ka man o mahirap, matalino ka man o mangmang, balang araw matatapos ang buhay na mayroon ka ngayon.

Sa video na ito ay susubukan naming ipaliwanag at sagutin sa pamamagitan ng Bibliya ang katanungang, “Ano ang mangyayari sa tao pagkatapos mamatay?”

Panoorin hanggang sa dulo at pagkatapos ay ibahagi din ito sa iyong mga kapamilya at mga kaibigan.

May the Lord bless you!

Subscribe to our YT channel by clicking this link:
https://bit.ly/3ik1AZA

Source