ADDICTION – THINGS YOU MUST KNOW with the KID CORE TEAM

“Recovery is hard. Regret is harder”

You are invited tonight as KID Movement’s Online Forum opens November Series entitled Conjunction of Addiction, with KID CORE Leaders as speakers.

You can watch us through these links:
https://www.youtube.com/KIDMovement
https://www.facebook.com/KIDMovement

Sa paglike mo sa page at pag-subscribe sa youtube channel ng Kabataan Iwas Droga, nagiging kabahagi ka namin sa pag-abot ng marami pang kabataan upang maiiwas sila sa masamang dulot ng droga, alak at sigarilyo.

#KIDMovement
#BeAnAdvocateMakeAnAdvocate
#DrugAwarenessWebinar
#DrugAwarenessSeminar
#DrugFreePinoy
#ELITE

Source