To all the students out there and everywhere!

#SKL

Papasa ka, In Jesus Name

Colossians 1:9b
Ask God to give you complete knowledge of his will and to give you spiritual wisdom and understanding.

Kay Lord nagmumula ang lahat ng bagay. Bago mag exam Humingi na agad ng Biyaya.

James 1:5 (NLT)
If you need wisdom, ask our generous God, and he will give it to you. He will not rebuke you for asking.

Hindi masamang umamin na wala kang alam at lalong hindi masama na humingi ng Wisdom kay Lord. Hingi lang. Bibigay niya yan.

Matthew 21:22 (NLT)
You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it."

Kahit ano pwede mong ipag pray. Pero ang pinaka Key talaga dapat may Faith ka!

Jeremiah 32:17 (NLT)
"O Sovereign LORD! You made the heavens and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you!

Kahit nahihirapan ka sa exam. Reminder: walang mahirap Kay Lord kasama mo siya.

Pero ito yung importante

1 Corinthians 10:31
Whatever you do, do it all for the glory of God.

Walang saysay ang lahat ng bagay king hindi mo napaparangalan si Lord.

Biyaya niya lang ang Lahat ng Bagay.

Papasa ka! In Jesus name

Luke 1:45
You are blessed because you believed that the Lord would do what he said."

God bless us. ?

– Jeremiah Patolot Marasigan

#LETGOD
#Papasaka!
#KIDMOVEMENTKaEh
#GoBHS

Source