Maraming, maraming salamat NCST,
Para sa continues support na pinagkakaloob niyo sa’min,
at sa mga bata. Katulad narin ng ibang schools,
walang sawa po kaming magpapasalamat sa inyo.
NCST, maraming, maraming salamat po.

Source