Lahat ng hirap na iyong nararanasan ay pansamantala lamang. Magtiwala ka sa Diyos na bibigyan ka Niya ng magandang kinabukasan.

#LookingAtTheBrightSideOfPain
#COGJabez
#COGFamily

Source