ISANG NAGMAMAHAL… DALAWANG BUHAY…
MARAMI NANG NAGING SAKSI… A LOVE THAT REACHES OUT
LAHAT PWEDE… NGAYONG GABI NA!!!
ISANG ESPESYAL NA GABI SA COG JABEZ.. LIBRE PARA SA LAHAT
TAYO NA!!!

Source