ISANG KAKAIBANG MOVIE NA HAHAMON SA MARAMING TANONG NG MGA BORN AGAIN CHRISTIAN. With Kirk Cameron Co Producer of LEFT BEHIND 1-3 and FIREPROOF… COME INVITE YOUR FRIENDS AND FAMILY

Source