DON’T GIVE UP ON YOUR MIRACLE! 🙌 “Kung meron po tayong problema at pinagdadaanan, mas malaki ang Diyos na ating pinanampalatayanan.”
– Ptr. Ronald Camiling Watch the full preaching here: youtube.com/cogdasma. #EyesOfFaith #Telecast #PreachingHighlights #COGFamily

Source