Blessings to you in the mighty name of our LORD JESUS CHRIST!

Naranasan mo na bang mag-laro ng mga indoor at outdoor games sa isang teambuiding event? o matagal mo ng gustong masubukan at maranasan.. Para sa iyo ito..

What: RESILIENCE 3. Revive.REstored and Recommissioned
When: October 27, 2018…

Source