Monthly Archives: October 2016

Gusto nating matulungan ang mga guro at mga magulang na bigyang babala ang mga…

Gusto nating matulungan ang mga guro at mga magulang na bigyang babala ang mga kabataan sa panganib na dulot ng droga, kasama na sigarilyo at alak. Ang mga nilalaman ng bawat aralin ay maaaring ibagay sa kung ano ang higit na pangangailangan ng mga kasali sa talakayan. JOIN US IN OUR ADVOCACY. ANTI DRUG EDUCATION

Go to Top