Monthly Archives: October 2016

Gusto nating matulungan ang mga guro at mga magulang na bigyang babala ang mga…

By |2016-10-23T01:22:53+08:00October 23rd, 2016|KID Blog|

Gusto nating matulungan ang mga guro at mga magulang na bigyang babala ang mga kabataan sa panganib na dulot ng droga, kasama na sigarilyo at alak. Ang mga nilalaman ng bawat aralin ay maaaring ibagay sa kung ano ang higit na pangangailangan ng mga kasali sa talakayan. JOIN US IN OUR ADVOCACY. ANTI DRUG EDUCATION

Salamat po sa mga nanood ng Gods not dead 2 movie last month. It was indeed a…

By |2016-10-15T22:55:20+08:00October 15th, 2016|KID Blog|

Salamat po sa mga nanood ng Gods not dead 2 movie last month. It was indeed a great movie and now another FREE MOVIE offering for this month of October. BROTHERS KEEPER - OCT 27 @ 7pm COG JABEZ. Everyone is invited. Source

Salamat po sa mga nanood ng Gods not dead 2 movie last month. It was indeed a…

By |2016-10-15T22:55:20+08:00October 15th, 2016|KID Blog|

Salamat po sa mga nanood ng Gods not dead 2 movie last month. It was indeed a great movie and now another FREE MOVIE offering for this month of October. BROTHERS KEEPER - OCT 27 @ 7pm COG JABEZ. Everyone is invited. Source